Hoe ontwikkeld U een Zonnepark?

U wilt een grootschalig zonne-energie project ontwikkelen, bijvoorbeeld een zonnepark.
Dit is een geweldig initiatief, maar hoe werkt het allemaal?, waar moet ik allemaal aan denken, welke kennis heb ik nodig en hoe kom ik aan mijn vergunningen, hoe ga ik het project financieren.

Sunstroom Engineering Nederland kan een goed en onderbouwt antwoord geven op al deze vragen en U helpen met de ontwikkeling van Uw project.
Wij kunnen uw project technisch ontwerpen, we zorgen voor al de vergunningen en we kunnen het project compleet bouwen en aansluiten.

Ook kan Sunstroom voor de nodige financiering zorgen om het project te kunnen bouwen, natuurlijk wordt alle informatie confidentieel behandeld en ieder project wordt apart bestudeerd.

Mocht U een initiatief hebben neem dan contact met ons op via info@sunstroom.com

Keuze voor een locatie van een Zonnepark.

Een locatie moet aan verschillende criteria getoetst worden. Hierbij is per criteriumaangegeven waarom een locatie voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een goede locatie voor grootschalige opwekking van zonne-energie.

Zonaanbod,
Het is belangrijk dat de gekozen locatie jaarlijks voldoende zonuren heeft voor een grootschalig zonnepark. Op basis van de bestaande gegevens van het KNMI is in principe heel Nederland geschikt voor een zonnepark. Het westen en het noorden van Nederland heeft meeste zon aanbod.
 
Voldoende fysieke vrije ruimte voor grootschalig opwekken
Rekening houdend met de noodzakelijke landschappelijke inpassing van het zonnepark, in het perceel moet er meer dan voldoende vrije ruimte beschikbaar zijn voor de plaatsing van de zonnepanelen.
 
Optimale oriƫntatie
Het is belangrijk dat de locatie een duidelijke zuidelijke oriƫntatie heeft zodat op het perceel lange rijen van panelen gepositioneerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat een hoge opbrengst voor de panelen.
 
Schaduwvrije omgeving
Rondom het perceel kunnen er weinig tot geen schaduwwerpende elementen zijn. Er mag geen schaduwhinder zijn op de panelen.  
 
Duurzaam ruimtegebruik
Het op grootschalige wijze opwekken van zonne-energie buiten de bestaande bebouwing is aan te merken als een vorm van duurzaam ruimtegebruik.